Yetenek Yönetimi

EDGE olarak, insan kaynakları süreçlerimizin tümünde, yetenek yönetimini birinci önceliğimiz olarak görmekteyiz. Bu yüzden bireysel ve teknik gelişimlerinin her adımında çalışanlarımıza destek olmaktayız.

Kurumuz çalışanlarının yetenek yönetimi, çalışanlarımızın “potansiyel yetkinlikleri kriterleri” baz alınarak yapılmaktadır.

Bu kriterler Bilgi ve Beceriler, İsteklilik ve Bağlılıktır.

1-     Bilgi ve Beceriler: Temel de çalışanlarımızın bugünkü mevcut bilgi ve becerileri ile gelecekte arzu edilen pozisyon için gereken bilgi ve becerileri belirlenir. Bugünkü mevcut durum ile gelecekteki hedeflenen noktaya ulaşmaları için çalışanlarımıza bireysel gelişim, teknik eğitim ve eşit gelişim fırsatları tanınmakta, çeşitli kurum içi-dışı eğitimlerden yararlandırılmaktadır.

2-     İsteklilik: Çalışanlarımızın gelişim alanlarının belirlenerek geliştirilmesi ya da güçlü olduğu alanlarda ilerleme kararlarına göre gösterecekleri kararlılık ve isteklilik özelliklerini önemli bir kriter olarak görmekteyiz. Çalışanlarımızın daha fazla sorumluluk ve yetki alma konusunda ki istek ve arzuları, yetenek yönetimi ve kariyerlerinde önemli kilometre taşlarıdır.

3-     Bağlılık: EDGE olarak, insanların işlerine olan bağlılıklarının yaptıkları işte başarılı olmaları için en önemli olgu olduğunu düşünmekteyiz. Bu sebeple yaptıkları işe olan bağlılıkları bizler için oldukça önemlidir. Kişinin işini hevesle ve başarma arzusu ile yapma isteği yetenek yönetimimiz kriterleri açısından önemli bir noktadır.

Çalışanlarımızın geçmiş dönemlerde gösterilen “performans göstergeleri” ışığında “potansiyel yetkinlik kriterleri”  kullanılarak gelecekte göstereceği performansın analizleri ile yetenek yönetimini gerçekleştirmekteyiz. Çalışanlarımızın gelecekte gösterecekleri iş sonuçlarının ve performanslarının arttırılması amacıyla çalışanlarımızın güçlü ve gelişime açık alanlarının belirlenmesi sağlanmakta, ihtiyaç dahilindeki teknik ve bireysel gelişim alanlarının kurum içi ve dışı eğitimler ile desteklenmesi sağlanmaktadır.

Settings

Skins
Transitions
& More

UberMenu 3 is almost here!

This is a preview site for UberMenu 3.

Currently, UberMenu 2 is available for purchase - see the UberMenu 2 Demo.

UberMenu 3 will be a free upgrade for all UberMenu 2 customers - and existing customers currently get early access to version 3 in the Support Forum

Sign up for the SevenSpark Mailing List