Sürdürülebilirlik

EDGE olarak kalkınmanın amacının temel olarak insani gelişimin ve yaşam kalitesinin arttırılması anlamına geldiğini biliriz. İnsani gelişimin ve yaşam kalitesinin arttırılmasında temel olarak tarımsal ve endüstriyel kalkınmaya destek sağlarız.

Tarımsal ve endüstriyel kalkınma, besin maddelerinin korunması, çevresel koruma, doğal kaynakları koruma ve geliştirme, sosyal hizmetler, ekonomik büyümeye katkı yapanlarda dahil olmak üzere, tüm faaliyetler sürdürülebilir bir tarzda insanın yaşam kalitesine yaptıkları katkıları değerlendirmektir.

Sürdürülebilirlik Politikamız içerisinde sadece ekonomik veriler değil, sağlıklı beslenme, güvenli barınma olanakları, adil sağlık ve eğitim hizmetleri, insan hakları gibi kavramlar yer almaktadır. EDGE olarak sürdürülebilirliği, ancak insanın ve tabiatın birlikte uyum içerisinde olması ile ilişkilendirmekteyiz.

İnsan ve tabiat arasında dengenin kurulması gerektiği inancı ile hareket eder, doğal kaynaklara zarar vermeden, kaynakların bilinçli olarak tüketilmesini sağlayarak, gelecek nesillerin ihtiyaçlarının karşılanmasına ve kalkınmasına odaklı hareket ederiz. Kalkınmanın odağında insanın olduğunu biliriz. Sürdürülebilirlik ancak, sosyolojik, ekonomik, ekolojik ve kültürel boyutlarıyla insanın yönetiminde şekillenmektedir.

Tüm bu süreçte sürdürülebilir bir kalkınma için tabiatın korunmasıyla beraber araştırmaya, keşfetmeye, geliştirmeye, teknolojiye ve bilgiye sahip çıkılması gerektiğini biliriz.

Planlamanın ve yönetimin ancak sistemli bir şekilde gerçekleşmesi durumumda sosyo-kültürel ilerleme sağlanabilir, ekonomik gelişmeler ve ekosistem korunabilir, riskler azaltılabilir, yaşam kaliteleri arttırılabilir. 

Sosyal, Ekonomik ve Ekolojik olarak Sürdürülebilir Kalkınma Politikalarımız;

  • Daha iyi bir gelecek için çalışmak,
  • Her insanın doğal ve güvenilir besin kaynaklarına ulaşımı için çalışmak,
  • Her insanın yaşam koşullarının ve standartlarının iyileştirilmesine katkı sağlamak,
  • Gelecek nesillere bırakılacak daha kaliteli bir yaşam için ekosistemin korunması için çalışmak,
  • Yaşamı ve tabiatı destekleyici doğal sistemlerin korunması ve iyileştirilmesine katkı sağlamak,
  • Doğal kaynakların korunmasına destek sağlamak,
  • İnsanlar arasında gelir düzeyi, sağlık, eğitim ve bilgiye ulaşım eşitliğini sağlamak amacıyla faaliyetlerde bulunmak,

Settings

Skins
Transitions
& More

UberMenu 3 is almost here!

This is a preview site for UberMenu 3.

Currently, UberMenu 2 is available for purchase - see the UberMenu 2 Demo.

UberMenu 3 will be a free upgrade for all UberMenu 2 customers - and existing customers currently get early access to version 3 in the Support Forum

Sign up for the SevenSpark Mailing List