Politikalarımız | İlkelerimiz

 • Gizlilik Politikası
  • Laboratuvarımızda müşterilerimize ait bilgilerin gizliliğini sağlamak ve tescilli haklarını korumak maksadıyla, sonuçların elektronik olarak muhafaza edilmesini ve iletilmesini temin eden prosedürler oluşturulmuştur.
 • Kalite Politikası
  • EDGE Analiz Laboratuvarı; “TS EN ISO/IEC 17025 Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği Genel Şartlar" standardına ve "ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Standardına” uygun olarak oluşturmuş olduğu yönetim sistemini etkin olarak uygulamayı, yönetim sisteminin bütünlüğünün korunmasını, sürekliliğini ve tüm personelimizin katılımı ile hizmetlerimizin kalitesini etkileyecek olan tüm süreçlerin sürekli olarak gelişmesini ve iyileşmesini sağlamaktadır.

   Konusunda uzman ekibi, etkin olarak sürekli geliştirilen kalite yönetim sistemi, kabul gören ulusal, uluslararası standartlar veya laboratuvarımızda valide edilmiş olan deney metotlarına uygun ileri teknolojik cihazları ile müşterilerin ihtiyaçlarını, beklentilerini ve taleplerini zamanında, doğru ve güvenilir bir şekilde karşılayarak, müşteriye kaliteli hizmet sunmayı ve bu doğrultuda müşteri memnuniyetini kurumsal ve kişisel bazda sağlamayı, müşteri şikâyetlerini en aza indirmeyi taahhüt etmektedir.

   EDGE sektör gerekliliklerine, tüm ilgili kanuni mevzuatın hükümlerine, meslek etik ve kurallarına uygun şekilde tarafsızlık, bağımsızlık, dürüstlük, güvenilirlik, gizlilik, yeterlilik ilkelerini esas alarak faaliyet göstermeyi taahhüt etmektedir. Firmamızda görev alan tüm çalışma arkadaşlarımızın kalite dokümantasyonunu öğrenmeleri, kalite bilincinin geliştirilmesi, politika ve prosedürlerini uygulamaları şartını ana prensip olarak benimsemiştir.

   Etik İlkeli Yaklaşım

   Üst Yönetim, belirlediği kalite politikasını çalışanlarına ileterek bu konuda kuruluşumuzun yeterlilik, tarafsızlık, karar vermede dürüstlük ve etik uygulamaların her türlü ticari kaygının önünde olduğunu çalışanlarının da kavramasını sağlamıştır. Yönetim ve personelin yapılan analizlerin kalitesini etkileyebilecek her türlü ticari, mali ve diğer iç-dış baskılardan uzak tutulmasını sağlayacak düzenlemeler üst yönetim tarafından gerçekleştirilmiştir.

   Gelişimde Süreklilik

   Kuruluşumuz, tüm çalışanlarımızın yaptıkları işin önemi ve bunların yönetim sisteminin hedeflerini gerçekleştirmesine nasıl katkıda bulunacağını anlayıp uygulamaları açısından eğitimler, iç tetkikler, süreç tetkikleri yolu ile sürekli bilgilendirmekte ve gelişimlerine daimi katkı sağlamaktadır.

   Müşteriye Hizmet

   Laboratuvarımız müşteri bilgilerinin gizliliğinin sağlanması adına tüm tedbirleri alarak laboratuvar müşterileri veya onların temsilcilerinin taleplerini açıklığa kavuşturma ve yapılan işle ilgili olarak laboratuvarın performansını izleme konularında işbirliğine açık olup üst yönetim önderliğinde konu ile ilgili süreçleri oluşturmuştur. Müşterilerimizin analizlerine ait faaliyetleri izleyebilmeleri açısından gerekli düzenlemeler yapılmıştır. Laboratuvarımız müşterilerden gelen olumlu ve olumsuz geri bildirimler ile sunulan hizmetlerle ilgili beklentilerini öğrenebilmek için iletişim kanallarını oluşturmuştur. Her türlü geri bildirim Laboratuvar Müdürüne yazılı, sözlü, e-mail yolu ile iletilebilmekte olup her türlü beklenti ya da şikayet takibi ve çözümü için gerekli düzenlemeler yapılmıştır.

   Müşteri Odaklılık

   Müşteri memnuniyetinin sağlanması amacıyla Kalite Yönetim Sistemi uygulaması benimsenmiş olup müşteri şartları belirlenerek, hizmetin planlanması ve müşteri memnuniyetinin ölçülmesi için gerekli proseslerin uygulanması için hizmetlere yönelik dokümanlar oluşturulmuştur.

   Süreçlerin İyileştirilmesi | Gözden Geçirilmesi

   Laboratuvarımız, oluşturmuş olduğu yönetim sisteminin etkinliğini, kalite politikası, kalite hedefleri, tetkik sonuçları, veri analizi, düzeltici ve önleyici faaliyetler ve yönetimin gözden geçirme kayıtlarını kullanarak sürekli iyileştirmektedir. EDGE Üst Yönetimi, uygunluğun ve etkinliğin sürekliliğini sağlamak ve gerekli değişiklik ve iyileştirmeleri belirlemek üzere laboratuvarın yönetim sistemini ve deney faaliyetlerini belirli aralıklarla gözden geçirir.

   Deney Metotları ve Geçerli Kılınması

   Kuruluşumuz sunduğumuz analiz hizmetinin doğruluk ve kesinliğini sağlamak üzere her analiz için ulusal ve uluslararası literatürlere uygun olarak SOP’ ları oluşturmuş ve kendi laboratuvar ortamı, cihazları, personeli gibi faktörleri göz önüne alarak metotlarını valide etmek için etkin prosedürler uygulamaktadır. Metotları seçerken laboratuvar şartlarında, uygulanabilirliği kolay olan ve ölçüm belirsizliğini en alt seviyede tutabileceği ulusal ve uluslararası kabul görmüş metotlar seçilmiştir. Validasyonu/Verifikasyon çalışmaları tamamlanmış olan analizlerde ölçüm belirsizliğine etki eden faktörlerin değerlendirilerek gerekli hesaplamaların yapılmasını ve rapor haline getirilmesini Ölçüm Belirsizliği Prosedüründe tanımlandığı şekilde gerçekleştirilir.

   Cihazlarımız

   Kuruluşumuz analiz hizmetimizi ve müşteri şartlarımızı karşılayacak her türlü cihaz alt yapısını oluşturmuş, cihazlarımızdan beklenen performansı alabilmek için yetkin personel görevlendirmiş, bakım, onarım ve kalibrasyon ile ilgili planları ve uygulamaları gerçekleştirmiştir. Kalibrasyon ve Doğrulama Prosedürü kullanılan cihazlara ait yapılacak işlemler tanımlanmış olup, her bir cihaza uygun cihaz kullanım talimatı bulunmaktadır.

   İzlenebilirlik

   Laboratuvarımızda, analiz sonuçlarının doğruluğu ve geçerliliği üzerinde etkisi olan cihazların kalibrasyonlarının yeterliliğini, ölçme yeteneğini ve ölçümlerin izlenebilirliliğini sağlayan kuruluşlar tarafından zamanında yaptırılması ve doğrulamaya ihtiyaç duyulan cihazların ise doğrulama esaslarının ve metotlarının belirlenmesi Kalibrasyon ve Doğrulama Prosedürü’nde belirtilmiştir. Kalibrasyona tabii tüm cihazların kalibrasyonu akredite kalibrasyon laboratuarında yaptırılmaktadır. Akredite laboratuvar bulunamayan cihazların kalibrasyonu hizmetlerinde yeterliliğini, ölçme yeteneğini ve ölçümlerin izlenebilirliliğini sağlayan kuruluşlar tarafından gerçekleştirilmektedir. Laboratuvarımızda analizlerin doğruluğunun ve güvenilirliğinin sağlanması amacı ile referans Standard ve malzemeler kullanılmaktadır. Referans Malzeme, Kimyasal Malzeme Saklama, Taşıma, Ara Kontrol Talimatında referans malzemenin laboratuara kabulü, saklama ve taşınma koşulları belirlenmiş olup ara kontroller tanımlanmıştır.

   Deney Sonuçlarının Kalitesinin Temini

   Laboratuvarımızda gerçekleştirilen analizlerin kesinliği, doğruluğu ve kalitesinin temininin sağlanarak sürekliliğin devamı amacı ile Analiz Sonuçlarının Kalitesinin Temini Prosedürü oluşturulmuş ve uygulamaya alınmıştır. Sonuçların rapor haline getirilmesi; Laboratuvarımız tarafından yapılan her bir analizin sonucu, doğru, açık, kesin ve tarafsız olarak ve analiz metotlarının bütün özel talimatlarına uygun olarak raporlanmaktadır. EDGE Gıda Analiz Laboratuvarı, müşteri ve uyguladığı TS EN ISO/IEC 17025 standardının şartlarının karşılanması açısından standart rapor formatını özel istek, ithalat ve ihracat numune için ayrı ayrı oluşturmuştur. Analiz sonuçlarının iletilmesi konusunda EDGE analiz sahibi kuruluşun yazılı direktifleriyle hareket eder. Analiz başvuru formu bu konudaki müşteri bilgilerini de içerir ve sözleşme niteliğindedir. Analiz raporu, yapılan her çeşit deney için geçerli olabilecek yanlış anlama ve yanlış kullanma olasılığını en aza indirecek şekilde tasarlanmıştır.

   Kalite Hedeflerimiz

   Kalite Yönetim Sistemi’nin uygulanması, performansının iyileştirilmesi ve sürekli iyileşmenin sağlanması amacıyla Kalite Yönetim Sistemi şartları ve Kalite Politikası doğrultusunda kalite hedefleri belirlenmektedir. Hedefler; Kalite Yönetim Sistemi’nin etkinliği ve verimliliğini gözden geçirmeyi sağlayacak şekilde ölçülebilir olarak belirlenmektedir. Hedefler oluşturulurken, kuruluşumuzun mevcut performansı temel alınmakta ve bu mevcutlar yapılabilirlik esasıyla, kuruluşumuzun yükümlü olduğu hizmetlerin mevcut ve gelecekteki ihtiyaçları, kuruluşumuzun mevcut imkânları ve kapasitesi dikkate alınmaktadır.

   Hedefler; Kalite Yönetim Sistemi’nin performans sonuçları, yönetimin gözden geçirmelerinde elde edilen bulgular, değerlendirme sonuçları dikkate alınarak gözden geçirilmekte, sürekli iyileşmenin sağlanabilmesi için yeniden oluşturulmaktadır.

   Hedefler yıllık olarak belirli aralıklarla oluşturulmakta ve yönetimin gözden geçirme toplantılarında ele alınarak gerektiğinde revize edilmektedir. Üst Yönetim, yönetim sisteminde değişiklik planladığında ve uyguladığında, yönetim sisteminin bütünlüğünün korunması sağlamaktadır.

 • İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası
  • EDGE olarak, çalışanlarımızın, kursiyerlerimizin ve müşterilerimizin laboratuvarımızın faaliyetleri dolayısıyla karşı karşıya kalabilecekleri tüm tehlike ve kazaları en aza indirebilmek için en uygun teknolojik önlemleri kullanmaktayız, koruyucu ve önleyici tüm tedbirleri almaktayız.

   Laboratuvarımız tarafından yönetilen analiz faaliyetleri, T.C. Tarım Gıda ve Hayvancılık Bakanlığı yasa ve yönetmelikleri, güncel ISO EN ISO/IEC 17025 standartları ve İş Hukuku Mevzuatı kuralları ile yapılmaktadır. Laboratuvarımız analiz faaliyetlerinden kaynaklanan İş Sağlığı ve Güvenliği tehlikeleri ile ilgili riskleri belirler ve bu riskleri kabul edilebilir seviyelere çekerek kontrol altında tutmaktadır. İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemimizin, laboratuvarımız çalışanları tarafından benimsenmesi ve uygulanabilmesi için gerekli tüm eğitim faaliyetlerini düzenlemektedir.

 • Kurum İçi İletişim Politikası
  • Üst yönetim, laboratuvarda uygun iletişim süreçlerinin oluşturulmasını ve yönetim sisteminin etkin işleyişi için, etkin bir iletişim sistemi sağlamıştır.
 • İlkelerimiz
  • Teknoloji ve bilimdeki gelişimleri takip ederek müşteri beklentilerini karşılamak,

   Tüm birimlerinin verimli ve etkin bir biçimde koordineli çalışmasını sağlamak,

   Ulusal veya uluslar arası düzenlenen yeterlilik testlerine katılım sağlayarak performansı ölçmek,

   Sertifikalı referans malzeme kullanımı ile analiz kalitesinin sürekliliğini sağlamak,

   Ekibimizin sürekli gelişiminin sağlanması amacı ile eğitim faaliyetlerine katılımı sağlamak

 

Settings

Skins
Transitions
& More

UberMenu 3 is almost here!

This is a preview site for UberMenu 3.

Currently, UberMenu 2 is available for purchase - see the UberMenu 2 Demo.

UberMenu 3 will be a free upgrade for all UberMenu 2 customers - and existing customers currently get early access to version 3 in the Support Forum

Sign up for the SevenSpark Mailing List