EDGE Akademi

Yönetim Sistemleri Eğitimlerimiz

 • Süreç Eğitimi
 • ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Temel Eğitimi
 • ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi İç Denetçi Eğitimi 
 • Ön Gereksinim Programları Temel Eğitimi
 • ISO 22000:2005 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Temel Eğitimi 
 • ISO 22000:2005 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi İç Denetçi Eğitimi 
 • BRC-FOOD (Gıda Güvenliği) Temel Eğitimi (Issue 6 -YENİ) 
 • IFS-FOOD (Gıda Güvenliği) Temel Eğitimi (Ver.6-YENİ) 
 • TS EN ISO/IEC 17025 Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği için Genel Şartlar Eğitimi 
 • ISO 17020:2005 Çeşitli Tipteki Muayene Kuruluşlarının Çalıştırılmaları için Genel Kriterler Standardı Bilgilendirme Eğitimi 

 

Teknik Eğitimler

 • TS EN ISO/IEC 17025 için Metod Validasyonu Eğitimi
 • TS EN ISO/IEC 17025 için Ölçüm Belirsizliği Eğitimi 
 • Gıda İşletmelerinde Hijyen ve Sanitasyon Eğitimi 
 • Temel Mikrobiyoloji Eğitimi
 • Uygulamalı Mikrobiyoloji Eğitimi 
 • Mikrobiyoloji Laboratuarında Analiz Kalitesinin Temini, Kalite Kontrol Çalışmaları ve Değerlendirmeleri Eğitimi 
 • Mikrobiyolojik Analizlerde Metot Validasyonu ve Ölçüm Belirsizliği Eğitimi 
 • Pestisit Analizinde Metot Validasyonu-Ölçüm Belirsizliği ve Kalite Kontrol Çalışmaları Eğitimi 
 • Gıdalarda LCMS-MS ve GCMS ile Pestisit Analizi Eğitimi 
 • Uygulamalı LC/MS-MS cihaz Eğitimi 
 • Uygulamalı HPLC ile Mikotoksin Analizleri Eğitimi (Aflatoksin, Fumonisin, Zearalenon, Deoksinivalenol, Okratoksin vb.) 
 • Su ürünleri, bebek maması ve bitkisel yağlarda benzoapyren analizi Eğitimi 
 • Su ürünlerinde Histamin analizi Eğitimi 
 • Bal, Şurup, Meyve ve Sebze Ürünleri, Şuruplarında Hidroksimetil Furfural analizi Eğitimi 
 • Tüm gıdalarda sorbik ve benzoik asit analizi Eğitimi 
 • Uygulamalı Spektrofotometre ile Nitrit, Nitrat tayini Eğitimi 
 • Uygulamalı Ağır Metal ve Mineral Analiz Eğitimi
 • Kimyasal Analiz Laboratuarı Uygulamalı Eğitimi
 • Kimyasal Analizlerde Metot Validasyonu Eğitimi 
 • Kimyasal Analizlerde Ölçüm Belirsizliği Eğitimi 
 • Bitkisel ve Zeytinyağlarında Yapılan Kimyasal Analizlerin Uygulamalı Eğitimi
 • Bitkisel ve Hayvansal Yağ Analizlerinin Uygulamalı Eğitimi
 • Hayvan Yem ve Yem Katkı Maddeleri Analizlerinin Uygulamalı Eğitimi
 • Uygulamalı HPLC ile Şeker Bileşenleri Analizi Eğitimi
 • Kjeldahl ve Dumas Yöntemi ile Protein Tayini Uygulamalı Eğitimi
 • Uygulamalı Genetiği Değiştirilmiş Organizma Tespiti Analizi Eğitimi (Real Time PCR)
 • ROCHE LC 480 Cihaz kullanim Eğitimi 
 • Uygulamalı Et tür tespiti Analizi Eğitimi (Real Time PCR) 
 • Uygulamalı Alerjen Tespiti Analizi Eğitimi (Real Time PCR)
 • Uygulamalı Antibiyotik testleri Eğitimi 
 • Laboratuvar Güvenliği ve Uyulması Gerek Kurallar Eğitimi 

Settings

Skins
Transitions
& More

UberMenu 3 is almost here!

This is a preview site for UberMenu 3.

Currently, UberMenu 2 is available for purchase - see the UberMenu 2 Demo.

UberMenu 3 will be a free upgrade for all UberMenu 2 customers - and existing customers currently get early access to version 3 in the Support Forum

Sign up for the SevenSpark Mailing List