Performans Yönetimi

Kurumumuzda performans yönetimi, dönemsel olarak yapılan performans görüşmeleri sonucunda ortaya çıkarılan iş sonuçları ile gerçekleştirilmektedir. Performans değerlendirme her çalışanımızın geçmiş dönemde işi ve pozisyonu ile ilgili gösterdiği temel iş sonuçlarını içerir. Pozisyonunu ve görev tanımı çerçevesinde verdiği gösterdiği sonuçları nitel ve nicel verilere dayandırarak bir sonuca ulaşılmaktadır. Sürdürülebilir yüksek performans sağlamaları için çalışanlarımıza gelişim olanakları tanınır ve optimum şartlarlar sağlanır. Sürdürülebilir yüksek performans gösteren her çalışanımız eşit ve adil kariyer olanaklarından faydalanır.

Settings

Skins
Transitions
& More

UberMenu 3 is almost here!

This is a preview site for UberMenu 3.

Currently, UberMenu 2 is available for purchase - see the UberMenu 2 Demo.

UberMenu 3 will be a free upgrade for all UberMenu 2 customers - and existing customers currently get early access to version 3 in the Support Forum

Sign up for the SevenSpark Mailing List