Kişisel ve Mesleki Eğitimler

Kuruluşumuz üst yönetimi EDGE’de görev alan tüm personelin yetkinlik kriterleri, görev, yetki ve sorumluluklarını organizasyon şeması ve görev tanımlarında belirlemiştir. Bu doğrultuda hazırlanmış Eğitim Prosedüründe EDGE faaliyetlerinde yer alan çalışanların ana görev ve faaliyetlerinde gelişimi ile oryantasyon sürecindeki kişilerin işe uyum sürecinin sağlanması, dış kuruluşlar tarafından talep edilen eğitimlere yönelik verimliliğin arttırılarak yıllık eğitim planının oluşturulup gerçekleştirilmesi belirlenerek uygulanmaktadır.

Eğitimler

 • TS EN ISO IEC/17025:2012 Yeterliliği İçin Genel Şartlar
 • TS EN ISO 19011 İç Tetkikçi Eğitimi
 • Real Time PCR ile Tür Tayini
 • Veri Analizi Bilgilendirmesi
 • Laboratuvar Güvenliği
 • Kimyasal Analizlerde Validasyon
 • Kimyasal Analizlerde Ölçüm Belirsizliği
 • Kalite Kontrol Kartlarının Oluşturulması ve Değerlendirilmesi
 • Mikrobiyoloji Laboratuarında Analiz Kalitesinin Temini, Kalite Kontrol Çalışmaları ve Değerlendirmeleri
 • Mikrobiyolojik Analizler Metot Validasyon Eğitimi
 • Sularda Mikrobiyolojik Analizlerinde Metot Validasyon Eğitimi
 • GDO Tarama ve Miktar Tayini Analizlerinde Metot Validasyonu ve Kalite Kontrol
 • Hacimsel Ekipman Kontrol Eğitimi
 • Personel Hijyen Eğitimi
 • Bitkisel ve Zeytinyağlarında Yapılan Kimyasal Analizlerin Uygulamalı Eğitimi
 • Gıda İşletmelerinde Hijyen ve Sanitasyon
 • BRC, IFS, Global GAP, FSSC 22000 gereklilikleri
 • Organik Tarım Ürünlerinin Üretilmesi, Depolanması, Paketlenmesi ve Pazarlanması
 • İyi Tarım Uygulamaları
 • İyi Laboratuvar Uygulamaları
 • Moleküler Biyoloji, Gelecekteki Yeri ve Önemi
 • Su Numunesi Alım Teknikleri
 • Swab Uygulamaları ve Numune Alım Teknikleri
 • Ortam Kontrolü için Cihaz Uygulama Teknikleri
 • Mikrobiyolojik Numunelerin Alım Teknikleri
 • Satış Teknikleri Eğitimleri

 

Settings

Skins
Transitions
& More

UberMenu 3 is almost here!

This is a preview site for UberMenu 3.

Currently, UberMenu 2 is available for purchase - see the UberMenu 2 Demo.

UberMenu 3 will be a free upgrade for all UberMenu 2 customers - and existing customers currently get early access to version 3 in the Support Forum

Sign up for the SevenSpark Mailing List