Mikrobiyoloji

Mikroorganizmalar tüm yüzeylerde, havada, suda ve gıdalarda bulunabilmektedir. Gıdalarda bulunan mikroorganizmaların üretmiş oldukları çeşitli enzim aktiviteleri sonucu gıdada bulunan besin maddelerinin yıkımı ve yeni metabolitlerin üretimi ile gıdada istenilmeyen bozulmalar başlamakta ve gıdanın raf ömrü azalmaktadır. Bozulmanın yanı sıra gıdalara buluşan mikroorganizmalar patojen nitelikte ise sağlık açısından risk oluşturmaktadır. Bu sebeplerden dolayı laboratuvarımızda, gıdada bulunabilecek patojen mikroorganizmalar, indikatör mikroorganizmalar ve gıdanın bozulmasına neden olabilecek mikroorganizmaların tür ve alt tür seviyesinde tespiti yapılmaktadır.

Su mikrobiyolojisi, gıda mikrobiyoloji içerisinde ele alınabilir. Gıda işletmelerinde rutin olarak kullanılan suların hijyenik şartlara uygunluğunu, suların kalite standartlarının sağlanmasını gıdaların ve insan sağlığının korunması amacıyla önem taşımaktadır. Laboratuvarımızda gıda işletmeleri kullanım sularının analizleri yapılabilmektedir.

Laboratuvarımızda kaliteli ve standart sonuçların alınması için kontaminasyon riski en aza indirilmiştir. Bunun sağlanması için hepafiltreli, antibakteriyel malzemeler ile tasarlanmış ortamlarda ve Class II Biyogüvenlik kabinlerinde uzman personelimiz eşliğinde analizler gerçekleştirilmektedir.

 

Settings

Skins
Transitions
& More

UberMenu 3 is almost here!

This is a preview site for UberMenu 3.

Currently, UberMenu 2 is available for purchase - see the UberMenu 2 Demo.

UberMenu 3 will be a free upgrade for all UberMenu 2 customers - and existing customers currently get early access to version 3 in the Support Forum

Sign up for the SevenSpark Mailing List