Numune Kabul ve Raporlandırma

Laboratuvarımızda numunlerin kabulü Numune Kabul ve Rapor Düzenleme bölümü tarafından gerekli kontroller yapıldıktan sonra kullanılmakta olan Edge Asist sistemine numune numarası ile tanımlanmaktadır. Bilgi Güvenliği talimatına göre numunenin ambalajının üzerinde marka ve müşteri bilgilerinin görülmesi engellenecek şekilde ilgili laboratuvara numune takip kartı ile etiketlenerek iletilir. 
 
Özel istek numunelerinde analiz sonuçları tüm partiyi temsil edeceği için numunenin yeterliliği ile ilgili bilgiyi bölümümüzden edinebilirsiniz. 
 
Laboratuvarımızda numunelerin izlenebilirliği numune numarası ile sağlanmaktadır.
 
Numunelere ait analizler ilgili laboratuvarlar tarafından tamamlandıktan sonra ilk olarak analizi yapan kişilerce daha sonra Numune Kabul ve Rapor Düzenleme bölüm sorumlusu tarafından onaylanır. Son olarak numunelere ait ilgili raporlar Laboratuvar Müdürü tarafından onaylanıp, çıktısı alınarak ilgili firmalara elden, kargo, fax veya e-mail ile iletilir.
 
Laboratuvarımız tarafından yapılan her bir analizin sonucu, doğru, açık, kesin ve tarafsız olarak ve analiz metotlarının bütün özel talimatlarına uygun olarak raporlanmaktadır.
 
EDGE Gıda Analiz Laboratuvarı, müşteri ve uyguladığı TS EN ISO/IEC 17025 standardının şartlarının karşılanması açısından standart rapor formatını özel istek, ithalat ve ihracat numune için ayrı ayrı oluşturmuştur.
 
Analiz sonuçlarının iletilmesi konusunda EDGE analiz sahibi kuruluşun yazılı direktifleriyle hareket eder. Analiz başvuru formu bu konudaki müşteri bilgilerini de içerir ve sözleşme niteliğindedir.
 
Analiz raporu, yapılan her çeşit deney için geçerli olabilecek yanlış anlama ve yanlış kullanma olasılığını en aza indirecek şekilde tasarlanmıştır.
 
 
 

Settings

Skins
Transitions
& More

UberMenu 3 is almost here!

This is a preview site for UberMenu 3.

Currently, UberMenu 2 is available for purchase - see the UberMenu 2 Demo.

UberMenu 3 will be a free upgrade for all UberMenu 2 customers - and existing customers currently get early access to version 3 in the Support Forum

Sign up for the SevenSpark Mailing List