Mikroorganizmaların Bulaşma Kaynakları

Gıda kaynaklı hastalıklar dünyada oldukça yaygındır. Gıda, üretim-tüketim zincirindeki aşamalarda çeşitli kontaminasyonlara maruz kalabilir. Fakat mikroorganizmaların besinlere bulaşabilmeleri için mutlaka bir aracıya gereksinim vardır. Bu aracılar, insanlar ve hayvanlardır. Mikroorganizmalar besinlere hasta ya da taşıyıcı insan yoluyla bulaşabildiği gibi, “çapraz bulaşma” adı verilen yolla da bulaşabilir. Çapraz bulaşma (çapraz kontaminasyon); temiz bir yiyeceğe besin olmayan ve bakteri içeren etmenlerden bakteri bulaşmasına denir. Gıdaların işlenmesinde kullanılan kesme tahtaları, dilimleyici, karıştırıcı ve öğütücüler, işletme suyu, ortam havası, uygun olmayan koşullarda bekletilen çöpler, haşereler, kemiriciler ve hayvanlar bulaşma kaynaklarıdır. Örneğin, çiğ bir besin kesim tahtasında hazırlandıktan sonra, tüketime hazır diğer bir besin (örn., salata) de bu tahtada hazırlanırsa, ilk kullanımda tahtaya bulaşmış olan mikroorganizmalar diğer besine çapraz kontaminasyon ile geçebilirler.

 

Çapraz bulaşmaya neden olan besin dışı etmenler;

• Eller,

• Araç-gereçler,

• Kesme/doğrama tahtaları,

• Mutfak tezgahları,

• Giysiler,

• Bezler, süngerler,

• Öksürme, hapşırmadan kaynaklanan damlacıklar,

• Bakteri bulaşmış yada potansiyel riskli gıdalardan sızan sıvılarla temas etmiş olan her türlü yüzeylerdir.

Diğer önemli bulaş etkeni ise insandır. İnsanın boğaz, burun, el, deri, bağırsak ve dışkısı bakterilerle yüklüdür. İnsanların;

• derisinde,

• tuvalet sonrası yıkanmamış ellerinde,

• saç, giysi ve sakallarında,

• burun ifrazatında ve

• öksürme ve hapşırma ile havaya dağılan tükürüklerinde çok sayıda bakteri bulunur

Settings

Skins
Transitions
& More

UberMenu 3 is almost here!

This is a preview site for UberMenu 3.

Currently, UberMenu 2 is available for purchase - see the UberMenu 2 Demo.

UberMenu 3 will be a free upgrade for all UberMenu 2 customers - and existing customers currently get early access to version 3 in the Support Forum

Sign up for the SevenSpark Mailing List