Su Analizi

Laboratuvarımızda gıda üretimi yapan işletmeler için su kaynaklı kirleticileri belirlemek amacıyla sularda mikrobiyolojik, kimyasal, fiziksel ve enstrümental analizler gerçekleştirilmektedir. Özellikle Üretim esnasında prosese direkt ya da indirekt olarak kullanılacak olan suların belirli aralıklarla kontrolünün sağlanması kaliteli ve sağlıklı bir son ürün çıktısı açısından son derece önemlidir. Bu noktada laboratuvarımızda İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik kapsamında bulunan analizler T.C. Gıda, Tarım, Hayvancılık Bakanlığı onayı ile TÜRKAK tarafından akredite bir şekilde gerçekleştirilmektedir. İlgili yönetmelikte içme-kullanma sularında izleme parametreleri olarak yapılan EK 2-A Tablosu dahilinde sularda E.coli, Koliform, C.Perfringens, serbest ve toplam klor miktarları, demir, alüminyum, nitrit, amonyum, pH, iletkenlik, bulanıklık, renk, koku, tat gibi analizler yapılmalıdır.

Su Analizleri Limit Bilgisi

Sularda Pestisit Analizi
İnsani tüketim amaçlı sular hakkında yönetmelik kapsamında EK-1 deki analiz kapsamında bulunan sularda toplam pestisit analizleri laboratuvarımız tarafından akredite olarak gerçekleştirilmektedir. 


Sularda Legionella Analizi
İnsani tüketim amaçlı sular hakkında yönetmeliğin EK-1A tablosunda bulunan mikrobiyolojik analizdir. Üretimde kullanılan sularda Legionella analizi laboratuvarımız tarafından akredite olarak gerçekleştirilmektedir. Musluk ve duş başlıklarından ilgili prosedürlerle alınan su numunelerinde analizler gerçekleştirilir. 
 
Sularda Patojen Stafilakok Analizi
Sularda patojen analizleri akredite bir şekilde gerçekleştirilmektedir.

Sularda Siyanür Analizi
Su numunelerinde siyanurik analizi laboratuvarımızın faaliyet kapsamında bulunmaktadır. 
 
Sularda Pseudomonas Aeruginosa Analizi
İnsani tüketim amaçlı sular hakkında yönetmeliğin EK-1A tablosunda bulunan mikrobiyolojik analizdir. Sularda Pseudomonas Aeruginosa analizi laboratuvarımızın faaliyet kapsamında bulunmaktadır. 
 
Sularda Enterokok Analizi
Su numunelerinde enterokok analizi aktedite olarak laboratuvarımızın faaliyet kapsamında bulunmaktadır. 
 
Sularda Ağır Metal-Mineral Analizleri
Sularda Antimon, Arsenik, Bor, Kadmiyum, Krom, Bakır, Civa, Nikel, Selenyum, Aliminyum, Demir, Mangan, Sodyum analizleri laboratuvarımız kapsamında bulunmaktadır. 
 
Sularda Alkalinite Analizi
Bu kimyasal parametreler, suları jeokimyasal açıdan nitelendirmeye ve hidrojeolojik etütlerle desteklemeye amaçlamaktadır. Alkalinite Doğal sularda bulunan karbonat ve bikarbonat iyonlarını nötralize eden hidrojen iyonlarının miktarıdır.
Halk sağlığı bakımından, insani tüketim amaçlı sularında karbonat ve bikarbonat iyonlarının herhangi bir riski olup olmadığı araştırılmaktadır. Bu iyonların araştırması ile, insani tüketim amaçlı su üretiminde kullanılan suların jeokimyasal açıdan nitelendirmesini amaçlamaktadır.
 
Sularda Serbest Klor-Bağlı Klor-Toplam Klor Analizi
Suların klorlanmasının amacı sudan geçen hastalıkların yayılmasını önlemektir. Dezenfeksiyon işlemi çeşitli yöntemlerle örneğin kimyasal dezenfektanlarla, klorla, UV veya ozonla yapılmaktadır. En çok tercih edilen klorla dezenfeksiyon yöntemidir. Evsel atık su veya endüstriyel atık sularda klor ihtiyacının tayini, projelendirmede önemli bir faktördür. Gerekli klorinatörlerin sayısı ile kullanımı için gerekli klor miktarını, tahliye kayıplarının tipini, klorun elde etme ve depolama için gerekli tüm aksamın belirlenmesinde yararlıdır.
 
Sularda Hidrojen Peroksit ve Biguanid Analizi
Havuz sularıın dezenfeksiyonunda kullanılan kimyasallardır. Ölçüm kitler ile havuz mahalinde yapılır.
 
Sularda Amonyum, Nitrit, Nitrat Analizi
İçme ve kullanma suları ile yüzeysel sularda ve kirlenmiş su kütlelerinde çeşitli organik ve inorganik azotlu bileşikler ölçülerek, suyun kalitesi hakkında karar verilebilmektedir.
Sularda ve atıksularda bulunan başlıca azot bileşikleri azalan oksidasyon kademesine göre nitrat azotu (NO3--N), nitrit azotu (NO2--N), amonyak azotu (NH3-N) ve organik azot (Org-N) şeklinde sıralanmaktadır.
 
Sularda Bulanıklık ve Renk Analizi
Diger su kalite parametrelerinde oldugu gibi renk ve bulanıklık parametresinin de içme ve kullanma sularında belli standart degerlerde olması gerekmektedir. Bataklık ve orman alanlarından kaynaklanan dogal maddeleri içeren sular suya kahverengi-sarı bir renk verirler. Bu tür suların hem estetik hem de psikolojik nedenlerden ötürü içme suyu olarak kullanılması istenmez. Halk saglıgı ile ilgili kuruluslar, kullanma suyu temin edilecek kaynaklara estetik nedenlerden dolayı, renk ve bulanıklık parametrelerine  sınır değeri getirmişlerdir.
 
Sularda Kimyasal Oksijen İhtiyacı Analizi
 Kimyasal Oksijen İhtiyacı endüstriyel ve evsel atıksuların kirlilik derecesini belirlemede kullanılan önemli bir parametredir.Atıksuların bünyesindeki kuvvetli kimyasal oksitleyiciler ile oksitlenebilen organik maddelerin oksitlenmeleri için gerekli oksitleyici miktarının oksijen eşdeğerini ifade eder.
 
Sularda Oksitlenebilirlik Analizi
Sudaki organik karbonun bir ölçüsüdür. Organik bulaşmanın belirlenmesi amacıyla ölçülmektedir. Ne kadar çok karbon/organik madde varsa o kadar çok oksijen tüketilir. Fazlalığı suyun kirliğinin bir ölçüsüdür.
 
Çözünmüş Oksijen
 
Sudaki cozunmuş oksijenin (C.O.) suda yaşayan bitkilerin fotosentez olayı sonucu verdikleri oksijen ve havadaki oksijenden ileri gelmektedir. Oksijenin sudaki cozunurluğu havadaki oksijenin kısmi basıncına, suyun sıcaklığına ve su icerisindeki minerallerin konsantrasyonlarına bağlı bulunmaktadır. Dolayısıyla C.O. Su icinde cozunmuş halde bulunan oksijen konsantrasyonu anlamındadır ve mg/L olarak ifade edilmektedir.

Settings

Skins
Transitions
& More

UberMenu 3 is almost here!

This is a preview site for UberMenu 3.

Currently, UberMenu 2 is available for purchase - see the UberMenu 2 Demo.

UberMenu 3 will be a free upgrade for all UberMenu 2 customers - and existing customers currently get early access to version 3 in the Support Forum

Sign up for the SevenSpark Mailing List