Pestisit Analizleri

Pestisitler, canlı organizmaların ortadan kaldırılması, üremelerinin durdurulması ya da işlevlerinin azaltılması için geliştirilmiştir. Etki alanlarının sadece hedef organizmaya odaklı olmaması nedeniyle doğal olarak insanlar ve hayvanlar üzerinde çeşitli istenmeyen olumsuz etkilere sahiptir ve ileri dönemlerde arzu edilmeyen sağlık sorunlarına neden olabilmektedir.

Pestisitler, böcekler, yabani otlar ve bitkiler üzerinde her türlü hastalık yapıcı organizmaların bitki üzerinde olumsuz etkilerini yavaşlatması ve tarımsal verimliliğin arttırılması sebebiyle günümüzde özellikle de ülkemizde çok fazla kullanılmaktadır. Pestisitlerin tarımsal verimliliği arttırması ve ürün çeşitliliğine katkısı ile ekosisteme toksik etki yaratarak insan ve hayvan sağlığını tehdit etmesi arasında ki dengenin kurulması en önemli kriterdir. Bu ürünlerin kullanılması Bakanlığımızca belirlenen kriterler (Türk Gıda Kodeksi Pestisitlerin Maksimum Kalıntı Yönetmeliği) dahilinde izin verilen sürelerde, izin verilen limitlerde bilinçli ve doğru kullanımları başta insan ve hayvan sağlığı olmak üzere ekositem açısından da son derece önemlidir.

Laboratuvarımızda Pestisit kalıntılarının analizlerinde kullanılan analitik cihazlar;

LC-MS/MS (Sıvı Kromatografi Üçlü Kuadrupol Kütle Spektrometre) cihazı,

GC-MS (Gaz Kromatografi Kütle Spektrometre) cihazı.

Pestisitlerin kimyasal yapılarına göre Gaz Kromatografi ve/veya Sıvı Kromatografi tekniği kullanılmaktadır. Cihazların en büyük özellikleri yüksek hassasiyet ve seçicilik sağlayan kütle dedektörlerinde farklı iyonizasyon ve fragmentasyon tiplerinin kullanılması ile geniş bir spekturumda çoklu analitlerin eş zamanlı analizini ve tanımlanmasını mümkün hale getirmekteyiz.

Laboratuvarımızda Pestisit analizi “EN” ve “AOAC” gibi resmi kurumların onayladığı “QuEChERS” metodu ile kusursuz, güvenilir ve hızlı bir şekilde gerçekleştirilmekte olup ilgili etken maddelerin maksimum kalıntı değerlerinin (MRL) altında tespit limitleri (LOQ) ile yapılmaktadır.

Laboratuvarımız pestisit analizlerini T.C. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı onayı ve TÜRKAK akreditasyonu ile raporlandırmaktadır. Meyve-sebze olmak üzere birçok matrikste en sık kullanılan etken maddelerin miktar tayinleri için LCMSMS ve GCMS metotları bir arada kullanılmaktadır.

Müşterilerimizin talepleri doğrultusunda hammadde alımı ya da ihracat öncesinde pestisit kalıntı analizlerinin rapor sonuçları uzman personellerimiz tarafından ihracat yapılacak ülkenin Maksimum Kalıntı Limiti (MRL Maximum Residue Level) değerlerine göre yorumlanmaktadır.

Laboratuvarımızda pestisit kalıntısı bakılan başlıca ürün başlıkları;

Taze sebze ve meyveler, kurutulmuş sebze ve meyveler, taze ve salamura yaprak, çiğ süt ve tüm süt ürünleri, et ve et ürünleri, balık ve diğer su ürünleri, baharatlar, hayvan yemleri, zeytin yağı ve diğer bitkisel yağlar, kullanım suları.

Settings

Skins
Transitions
& More

UberMenu 3 is almost here!

This is a preview site for UberMenu 3.

Currently, UberMenu 2 is available for purchase - see the UberMenu 2 Demo.

UberMenu 3 will be a free upgrade for all UberMenu 2 customers - and existing customers currently get early access to version 3 in the Support Forum

Sign up for the SevenSpark Mailing List