Ağır Metal Tayini

Ağır metallerin su ve organizmalardaki dağılımının incelenmesi, çevresel kirliliği gösteren kriterlerden biridir. Metalleri diğer toksik maddelerden ayıran en önemli özellikleri, insanlar tarafından ne oluşturulabilir nede yok edilebilir olmalarıdır. Sağlık açısından önemli sorunlar oluşturan ağır metal iyonlarının bulaşısının tüm gıda örneklerinde sürekli olarak izlenmesi ve gerekli yasal düzenlemelerin zaman geçirilmeden yapılması zorunludur.


Mineral, kayaçların yapısını oluşturan, belirli bir kimyasal birleşime sahip organik veya inorganik özellikteki büyük ve karmaşık bir element grubu olarak adlandırılır. Vücudun kendi kendine oluşturamadığı inorganik maddeler olan mineraller, vitaminler ile birlikte çalışarak vücutça en fazla ihtiyaç duyulan bölgelere etkin bir şekilde ulaşmalarını sağlarlar. Dolayısıyla insan vücudunun en az vitaminler kadar minerallere de ihtiyacı vardır.
 

 

 

Ürün Grubu

Analiz Adı

Aroma Maddelerinde

Kurşun, Kadmiyum, Civa, Arsenik

Katkı Maddelerinde

Kurşun, Kadmiyum, Civa, Arsenik

Su Ürünlerinde

Kurşun, Kadmiyum, Civa

Meyve-Sebze Ürünlerinde

Kurşun, Kadmiyum

Konserve Ürünlerinde

Kalay

Yem ve Yem Katkı Maddelerinde

Kurşun, Kadmiyum, Civa, Arsenik, Kalsiyum Sodyum, Magnezyum, Potasyum, Fosfor

Yağlı ürünler, Tahıl Ürünleri, Meyve sebze, Et ve Et ürünleri

Alüminyum, Demir, Kalsiyum, Fosfor, Çinko, Bakır, Krom, Magnezyum, Mangan, Nikel, Potasyum, Selenyum, Silisyum, Sodyum, Kalay

Sularda

Arsenik, Antimon, Krom, Mangan, Nikel, Bakır, Alüminyum, Demir, Civa, Selenyum, Sodyum, Kadmiyum, Kurşun

 

 

 

 

Settings

Skins
Transitions
& More

UberMenu 3 is almost here!

This is a preview site for UberMenu 3.

Currently, UberMenu 2 is available for purchase - see the UberMenu 2 Demo.

UberMenu 3 will be a free upgrade for all UberMenu 2 customers - and existing customers currently get early access to version 3 in the Support Forum

Sign up for the SevenSpark Mailing List