Histamin Tayini

Biyojenik aminler insan ve hayvanlarda hastalığa yol açan toksik maddelerdir. Balık ve balık ürünlerindeki biyojenik amin konsantrasyonu (özellikle histamin), insan sağlığı ve ürün kalitesini etkilediğinden dolayı bu değerlerin tespiti büyük bir önem taşımaktadır. Perakandecilerin satınalma prosedürlerinde gözden kaçırmayarak sorgulaması gereken ve insan sağlığını ciddi boyutlarda etkileyebilecek histamin analizleri, ürünlerinizin güvenle tüketiciye ulaşmasında önemli rol oynayan parametrelerden biridir. Laboratuvarımızda su ürünlerinde histamin analizi HPLC cihazı ile yapılmaktadır.

Settings

Skins
Transitions
& More

UberMenu 3 is almost here!

This is a preview site for UberMenu 3.

Currently, UberMenu 2 is available for purchase - see the UberMenu 2 Demo.

UberMenu 3 will be a free upgrade for all UberMenu 2 customers - and existing customers currently get early access to version 3 in the Support Forum

Sign up for the SevenSpark Mailing List