Mikrobiyoloji

Mikroorganizmalar tüm yüzeylerde, havada, suda ve gıdalarda bulunabilmektedir. Gıdalarda bulunan mikroorganizmaların üretmiş oldukları çeşitli enzim ...

Moleküler Biyoloji ve Genetik

Genetiği değiştirilmiş organizma modern biyoteknolojik yöntemler kullanılmak suretiyle gen aktarılarak elde edilmiş insan dışındaki bitki, hayvan ve mikroorganizma dâhil...

Enstrümental

Günümüzün en önemli sorunlarından biri, sürekli artan dünya nüfusunun beslenmesi için gerekli gıda kaynaklarının bulunması ve bu gıdaların insanlar için tehlikeli bileşenleri...

Genel Kimya

Gıda ve yem sektöründe yaşanan gelişmelerle ürün bileşimi çeşitlenmektedir. Gıda ve yem kompozisyonundaki bu değişimleri incelemek adına analizlerimiz modern cihaz ve...

Su Analizi

Laboratuvarımızda gıda üretimi yapan işletmeler için su kaynaklı kirleticileri belirlemek amacıyla sularda mikrobiyolojik, kimyasal, fiziksel ve enstrümental analizler gerçekleştirilmektedir. Özellikle Üretim esnasında prosese direkt ya da indirekt olarak kullanılacak olan suların ...

Hijyen Kontrol Analizleri

Üretim alanında sağlıklı gıda üretimi için seçilen araç-gerecin ve ekipmanların doğru seçilmesi ve hijyenik olarak kullanılması önemlidir. Seçilen araç-gereç kolay temizlenir ve gıda ile temas eden yüzeylerin toksik olmayan maddelerden yapılmış olmasına dikkat edilmelidir.

Besin Etiketi Analizi

Üretilen gıdaların besin değeri analizleri bazı ulusal ve uluslararası mevzuatlara uygunluklarının kontrollerini sağlamaktadır. Yasal mevzuatlara uygun olması amacıyla...

Raf Ömrü Analizi

Güvenli ve kaliteli gıda tüketiminin sağlanması için her ürünün mutlak suretle raf ömrü sürelerinin belirlenmesi ve bu sürelere uygun tüketilmesi insan sağlığı açısından son derece önemli...

Yem Analizi

Laboratuvarımızda büyük baş, küçük baş hayvan yemleri, kanatlı hayvan yemleri, balık yemleri, kedi, köpek ve diğer pet hayvanlarının mama analizleri gerçekleştirilmektedir.

Numune Kabul ve Raporlandırma

Laboratuvarımızda numunlerin kabulü Numune Kabul ve Rapor Düzenleme bölümü tarafından gerekli kontroller yapıldıktan sonra kullanılmakta olan Edge Asist sistemine numune numarası ile tanımlanmaktadır. Bilgi Güvenliği talimatına göre numunenin ambalajının üzerinde marka...

Müşteri Memnuniyet Merkezi

Müşterilerimize ürettikleri gıda maddelerine göre mevzuatlar çerçevesinde "Yıllık Analiz Planları" ve "Aylık Numune Alım Planları" oluşturulmaktadır. Oluşturulan planlar dahilinde müşterilerimize daha hızlı ve kaliteli hizmet verilebilmek adına müşterilerimizin tüm kalite...

Settings

Skins
Transitions
& More

UberMenu 3 is almost here!

This is a preview site for UberMenu 3.

Currently, UberMenu 2 is available for purchase - see the UberMenu 2 Demo.

UberMenu 3 will be a free upgrade for all UberMenu 2 customers - and existing customers currently get early access to version 3 in the Support Forum

Sign up for the SevenSpark Mailing List